meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
Niet gewoon om verwijzingen naar betaalde (spel)sites te maken, maar voor deze maak ik een uitzondering !
@meesterhenkvink 2016
@meesterhenkvink 2016
Train je hersens met dit oneindige aanbod aan quizzen en geheugen- en denkspellen.
via @meesterhenkvink 2016
(Advertentie)
Spelletjes voor hoogbegaafde leerlingen.
Waarom exploderen sommige vulkanen en andere niet ?
Leuke les. Wel in het Engels.

via @meesterhenkvink 2015
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
via @meesterhenkvink 2016
Sudoku's zijn ook gemakkelijk online te vinden. Andere staan onder de kop "SPELLETJES, PUZZELS" op de pagina "rekenen"

@meesterhenkvink 2015
(Advertentie)

Hulpmiddelen codekraker:

 • tel hoe vaak iedere letter voorkomt in een opgeloste kraker of kruiswoordpuzzel
 • welke combinaties van (2 of meer) medeklinkers zijn er te maken ? Uitgezonderd een verdubbeling (zoals ..mm.. of ..pp..)
 • Tel hoe vaak zo'n combinatie voorkomt
 • Zet alles in een Excel worksheet, die je steeds kunt aanvullen met een nieuwe puzzel.

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
Elastiek en ventilator voortbewogen auto
via @meesterhenkvink 2018
Kijk hier voor een geocache over constructies
Fast, long range and simple, the StarFang is a tiny drone fighter paper airplane meant as a complement to its namesake, the Fang, and an alternative
via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015

 

Een mooi project bij het onderwerp "geluid". Natuurlijk is het al leuk om dit te (laten) maken, maar het kan ook dienen als een idee om met allerlei materialen geluid te laten maken, waarbij het doel (uiteindelijk) wel is dat er een "toonladder" wordt gemaakt /of dat het echt bespeelbaar is.

 

@meesterhenkvink 2015

 

via @meesterhenkvink 2015
via @meesterhenkvink 2015
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

Hoewel het idee van een "regenwoud in een fles" misschien niet zozeer bij de plusklas thuishoort, kan ik me voorstellen dat er een natuurkundig project  bij gedaan wordt.


meesterhenkvink 2016

via @meesterhenkvink 2016

Het idee van "landschap in een doos" kan natuurlijk op meerdere vakken toegepast worden.

 

Denk ook eens aan het bekende "science project" zoals je dat vaak in Amerikaanse films ziet. Kinderen maken iets dat te maken heeft met techniek, natuur- of scheikunde.

 

@meesterhenkvink 2016 

maaksels voor een plusklas

OP DEZE PAGINA staan foto's van de Aarde uit de ruimte en skylines/ bouwwerken van grote steden. Laat de kinderen uitzoeken welke landen/steden het zijn.

Doelen:

samenwerken;

goede informatiebronnen vinden;

landen/steden/topografische kennis vergroten.

 

Op de site " V I R T U E E L  G E O C A C H I N G"  staan allerlei vragen.De goede antwoorden leveren de coördinaten van een plek op wereld. Met  behulp van bijv. Google Earth of Google maps moet deze plek gevonden worden. De moeilijkheidsgraad varieert van gemakkelijk tot moeilijk en wordt (min of meer) aangegeven.

 

 

Op de site "H O E   V E R   K O M   J I J ?" staan allerlei vragen, waarbij het antwoord van de ene vraag het wachtwoord is om de volgende vraag te kunnen lezen. Dat is lastig want je kunt niet kiezen. Je moet óf het antwoord weten, óf een goede informatiebron zoeken. Er zijn verschillende onderdelen: van spelling tot specifieke algemene kennis.

 

Kijk eens bij de lesideeën. Er staat vast wel iets bij voor een plusklas !
Klik op de afbeelding voor de link naar de site.
@meesterhenkvink 2015

Waarom drijven sommige objecten en andere niet ?

 • Overleg met elkaar. Zet jullie antwoorden om in een mindmap.
 • Zoek informatie over zinken en drijven en pas eventueel je mindmap aan.
 • Aan de slag : maak een boot, die blijft drijven, van verschillende materialen.
 • Kies de boot, die volgens jou het meeste drijfkracht heeft.
 • Iedere groep heeft één boot gekozen. Deze moet worden beladen. Bepaal van te voren welke boot het meest beladen kan worden. Leg uit waarom !
 • Neem de proef op de som: leg gewichtjes op de diverse boten en kijk wie er gelijk had.
 • Pas eventueel je mindmap weer aan en maak nu een presentatie, die je aan een andere groep laat zien.

 

@meesterhenkvink 2015

 

Hoe lang blijft 'ie in de lucht ? (plusklasidee )

Het doel is een voorwerp te maken dat zolang mogelijk in de lucht blijft. Hierbij kan gekozen worden tussen zweven en "voortbewogen".

 

 • Overleg in de groep waarom sommige voorwerpen wél en andere voorwerpen niet blijven "zweven". Zet de antwoorden in een mindmap.
 • Zoek informatie over vliegtuigen (helikopters, zweefvliegtuigen e.d.). Pas je mindmap aan of maak een nieuwe, zodat je het verschil kunt zien met de originele.
 • Met de gegevens ga je aan de slag. Maak een "zweefvliegtuig". Kies verschillende materialen en noteer je bevindingen.
 • Tenslotte ga je een wedstrijd houden met andere groepen of leerlingen. Wie maakt het zweefvliegtuig dat het verste zweeft ?

 

 

Een verdere stap is een vliegtuig te maken "met aandrijving". In principe zijn de stappen vergelijkbaar.

 

De laatste stap :

 • Maak een presentatie over vliegtuigen en laat deze zien aan een andere groep of medeleerlingen.

@meesterhenkvink 2015

Jullie opdracht is een nieuwe taal te maken, daarvoor

 • zorg je voor een woordenlijst. Welke woorden worden het meest gebruikt in een taal ? Er zullen in ieder geval zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, telwoorden  e.d. in moeten
 • (Om het extra moeilijk te maken kun het aantal woorden dat gebruikt mag worden aan een maximum verbinden)
 • De werkwoorden moeten ook vervoegd worden. Er moeten daarvoor dus regels worden gemaakt. Een verschil in tijd moet ook (redelijk) duidelijk zijn
 • De spelling moet zo gemakkelijk mogelijk zijn, zonder dat dat tot verwarring leidt
 • Wanneer je klaar bent ga je na welke (bestaande) woorden de andere groepen hebben gebruikt, welke regels enz. Zijn er veel verschillen ?

 

Kijk tenslotte eens naar de regels bij de kunsttaal "Esperanto".

 • Zijn er overeenkomsten met jouw/jullie taal ?

 

Extra opdrachten : Maak een Nederlandse tekst en lees die in jouw/jullie taal voor. Wat kunnen de anderen van jouw/jullie taal achterhalen ?

 

Geef een andere groep een tekst in jouw/jullie taal. Kunnen zij het voorlezen ?

 

@meesterhenkvink 2015

 

Mijn vriendje en ik hebben dit zelf gedaan toen we in de zesde klas zaten (in 1965 !!) Grappig hè ?

Jullie gaan een zo lang mogelijke knikkerbaan maken.

 • Bedenk van te voren welke materialen* geschikt en nodig zouden kunnen zijn. Maak een "boodschappenlijstje".
 • Maak een tekening van de baan zoals je denkt dat deze er uit moet komen te zien. Laat zien waarom de knikker niet uit de bocht vliegt e.d.
 • Ga aan de slag. Maak tijdens de productie foto's of video's. Aan het einde laat je de knikker over de baan rollen.

 

 • Ben je tijdens de productie nog problemen tegengekomen ? 
 • Welke ? 
 • Hoe heb je dat opgelost ?
 • Zou je met de kennis van nu een betere kunnen maken ?
 • Wat zou er veranderen ?

 

Hoeveel tijd deed de knikker er over van begin tot eind ?

Hoeveel is het verval ?

Wat is de gemiddelde snelheid van de knikker geweest ? Wat zegt over de lengte van de baan ? Hoe kun je baan gemakkelijk tot op een cm nauwkeurig meten ? Bereken opnieuw de gemiddelde snelheid. Wat kun je daar over vertellen ?

 

 

Een vervolgopdracht kan zijn een soort "knikker-achtbaan" te maken, waar de knikker minimaal 1x een looping maakt en door een "kurkentrekker" gaat.

 

 

*denk bijvoorbeeld ook aan plastic flessen en kippengaas met papier machee.

 

@meesterhenkvink 2015

 

 1. Laat de kinderen eerst een paar filmpjes zien. Die vind je H I E R 

 2. Vervolgens gaan de kinderen op zoek naar de achtergronden van dit schimmenspel en zetten dat om in een mindmap.

 3. Vervolgens gaan ze poppen en bijbehorend verhaal (of andersom) maken.

 4. Tenslotte presenteren ze hun bevindingen en spelen ze hun verhaal voor elkaar of voor een andere groep.

 

@meesterhenkviink 2015