meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
 • er tegenwoordig een constante "strijd" is tussen energie en milieu  
 • we niet willen dat onze flora en fauna steeds meer achteruit gaan
 • we steeds meer energie nodig hebben op de aarde
 • we voorlopig nog niet goed weten hoe we beiden kunnen bewerkstelligen
 • we wel op de goed weg zijn, maar nog steeds heel kleine stapjes maken
 • er organisaties zijn, die proberen de natuur zo veel mogelijk te beschermen
 • Greenpeace de meest bekende daarvan is
 • we over 50 jaar heeeeeeeeeeel misschien gebuik kunnen maken van een "schone brandstof"
 • dat "kernfusie" is
 • je dat niet moet verwarren met kernsplitsing, dat we nu hebben
 • dat kernsplitsing een heel "vuile brandstof" is
 • dat komt door het radioactief afval
 • "kernfusie" lijkt op wat de zon doet
 • je dus heel hoge temperaturen nodig hebt
 • het nu nog meer energie kost dan dat het oplevert
 • we tot die tijd moeten proberen zo min mogelijk energie te gebruiken en "schone energie" i.p.v. "vuile energie"
 • "schone energie" bestaat uit windenergie, zonne-energie, getijden-energie, waterkracht e.d.
(Advertentie)

kerst 2010 : het feest der duisternis ?

Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

ZEIST - Nederland is de afgelopen tien jaar 0,42 graden Celsius warmer geworden. Vooral in de lente, de zomer en de herfst is de temperatuur hoger. Het is ook natter; vooral in de winter regent het vaker. In augustus komen vaker lokale stortbuien voor.

 

Nederland warmt ongeveer twee maal zo snel op als het mondiale gemiddelde, dat door het klimaatbureau van de NASA op 0,2 graden is gezet.

 

 In Canada en Siberië is de opwarming sterker dan bij ons. Bij de toendragrens is het de afgelopen tien jaar 6 graden warmer geworden. Rond de evenaar ligt de opwarming op het gemiddelde van 0,2 graden.

(Advertentie)

De inhoud van deze pagina en veel meer is nu terug te vinden op meester Henk : energie en milieu 

 

(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.
 • er per dag 87miljoen vaten olie gebruikt worden
 • 1 vat ongeveer 160 liter bevat
 • dat is dus 13.920.000.000 liter (bijna 14 miljard liter oftewel 14 miljoen kubieke meter)
 • en dat wordt waarschijnlijk nog meer (als China en India zich nog meer gaan ontwikkelen)
 • het nog niet helemaal duidelijk is hoeveel jaar we nog olie hebben
 • dat komt omdat we door nieuwe technologieën ook weer minder gaan verbruiken
 • China bijv. al heel veel doet op het gebied van alternatieve energie
 • maar ..........................
 • voor olie ook geldt : "op is op !"
 • dat op z'n minst gunstig voor het milieu
 • olie een fossiele brandstof is
 • daardoor veel CO2 in de lucht komt bij het verbranden daarvan
 • daardoor het broeikaseffect wordt versterkt
steenkool, een fossiele brandstof
voor hoelang hebben we nog olie en gas ?
energie uit kolen en gas. Hoe lang nog ?