meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

 

-scoop/-scopie - zien

-graaf/-grafie` - schrijven

-loog/logie - iemand die veel verstand heeft van .......

-noom/nomie - de kunde van ........

-mobiel   - bewegen/beweging

-loos -zonder

-(i)tis - ontsteking

 

 

 

 

vaak gebruikte voorvoegsels en hun betekenis

bio(s)-  - leven

aqua- -water

terra- -land/aarde

via- -weg

auto- - (uit zich)"zelf"

her- - opnieuw

tele- - (van) ver

cardio-  - het hart betreffend 

 

mono- - één

duo/bi- - twee

tri- - drie

kwart- - (een) vier(de)

quint(o) - vijf

sext- - zes

sept- - zeven

oct- - acht


archeo - oudheid

paleonto- - (uit de) prehistorie

chrono-  - de tijd betreffend 

 

pré/pro- - voor

anti - tegen


nano een miljardse

micro- een miljoenste

milli-  - een duizendste

centi- - een honderdste

deci- - een tiende

deca- - tien

hecto- - honderd

kilo- - duizend

mega- - miljoen

giga- - miljard

tera-  - biljoen

 

 

 

(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.
(Advertentie)