meester Henk
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Gebruik jij Gynzy al voor onderwijs op afstand?
Ontdek het stappenplan!
(Advertentie voor leraar of ouder)

 

-scoop/-scopie - zien

-graaf/-grafie` - schrijven

-loog/logie - iemand die veel verstand heeft van .......

-noom/nomie - de kunde van ........

-mobiel   - bewegen/beweging

-loos -zonder

-(i)tis - ontsteking

 

 

 

 

bio(s)-  - leven

aqua- -water

terra- -land/aarde

via- -weg

auto- - (uit zich)"zelf"

her- - opnieuw

tele- - (van) ver

cardio-  - het hart betreffend 

 

mono- - één

duo/bi- - twee

tri- - drie

kwart- - (een) vier(de)

quint(o) - vijf

sext- - zes

sept- - zeven

oct- - acht


archeo - oudheid

paleonto- - (uit de) prehistorie

chrono-  - de tijd betreffend 

 

pré/pro- - voor

anti - tegen


nano een miljardse

micro- een miljoenste

milli-  - een duizendste

centi- - een honderdste

deci- - een tiende

deca- - tien

hecto- - honderd

kilo- - duizend

mega- - miljoen

giga- - miljard

tera-  - biljoen

 

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
Inspiratie voor les op afstand!
De Rolf groep helpt je graag met activiteiten voor thuis en tips.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)