meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

 

Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding.

 

Een octrooi geeft de octrooihouder het recht om anderen te verbieden de uitvinding bedrijfsmatig toe te passen (bijvoorbeeld te vervaardigen, in te voeren, te gebruiken, in voorraad te hebben enzovoorts). 

octrooi verlenen en eisen aan een uitvinding

De eerste eis is dat een uitvinding nieuw moet zijn. Een octrooi mag niet worden verleend op iets dat al bekend was. Dat klinkt logisch, maar het is meestal de grootste angel bij het octrooi.

 

 

Een uitvinding is nieuw als ze nog niet publiek gemaakt is. De manier waarop dat gebeurt, is niet relevant. Een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift telt net zo zeer als een artikel in het dorpskrantje. En ook mondelinge publicaties (voordrachten, lezingen, discussies in het openbaar) tellen.

(Advertentie)

Een octrooiaanvraag moet voldoen aan alle wettelijke vereisten om voor verlening van een octrooirecht in aanmerking te komen. Iedere octrooiaanvraag bevat een aantal vaste gegevens. Ontbreken die dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.


 

Zo begint de aanvraag met een korte en bondige omschrijving van de uitvinding. Verder in de tekst van de aanvraag werkt de indiener zijn uitvinding uit en illustreert waar nodig de onderdelen van zijn vinding met tekeningen. Belangrijk verplicht onderdeel van een octrooiaanvraag is de paragraaf met conclusies of 'claims'. Ze bevatten een exacte formulering van wat de indiener van het octrooi met zijn octrooiaanvraag wil beschermen. Uiteraard zal de aanvraag ook de naam of namen van de uitvinder(s) moeten bevatten.

Een octrooiaanvraag is best duur en daarom vaak niet voor een particulier iemand (zoals jij en ik) te doen. Grote bedrijven kunnen dat voor je doen of het idee van je kopen. Dat kan een eenmalig bedrag zijn en/of een percentage van de winst.

 

In het verleden hebben Samsung en Apple vaak “overhoop” gelegen, waarbij de een de ander en andersom beschuldigde van het kopiëren van bepaald technische snufjes en daarmee het patentrecht overtraden.

 

 

Dit leidde tot lange processen, die veel geld kostten.

 

Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.

 

Het verschil tussen een idee en een uitvinding is dat een idee slechts een bedenksel is, een gedachtengang, al dan niet zichtbaar gemaakt op papier of met de computer. Een idee is vaak een abstracte oplossing voor een probleem of wens.

 

 

Een uitvinding daarentegen is eigenlijk een technisch uitgewerkt idee dat naar alle verwachting maakbaar is en zal werken. Daarnaast is een uitvinding een oplossing waar ook vraag naar is of naar zou kunnen ontstaan.

 

 

Een idee is niet octrooieerbaar, een uitvinding wel.   

 

Een uitvinding moet nieuw zijn.

 

Een uitvinding moet uitvindinghoogte hebben, dat wil zeggen: niet voor de hand liggen voor een "deskundige".


 

Een uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn.

(Advertentie)
Vooral voor het schillen van kleine aardappelen
Nooit meer je draden in de knoop !
Deze veiligheidsriemsluiting gaat automatisch open als een auto in het water komt.
Ook een Nederlands idee !

 

De stormparaplu is bedacht door Gerwin Hoogendoorn in 2005.

 

In juni 2005 schrijft "Arnold + Siedsma"(octrooiaanvragen bedrijf) de octrooiaanvraag.

 

 

De stormparaplu is al snel, zowel in binnen- als buitenland, een groot succes. Een uniek vormgegeven solide paraplu die altijd de beste positie in de wind aanneemt. Mooi, aerodynamisch en bestand tegen windvlagen tot wel honderd kilometer per uur.

 

De inventiviteit zit vooral in de baleinen van het frame, die gezamenlijk alle krachten op de paraplu absorberen, waardoor hij praktisch onbreekbaar is.

 

Bedacht door Philips (apparaat) en Douwe Egberts (koffiepad). De pad had een patent.
Met deze schaats kan veel harder worden geschaatst dan met de "normale".
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.
Bij opgravingen in Delft hebben archeologen een bijzondere vondst gedaan. Ze troffen een kijkertje uit de zeventiende eeuw aan. Het kijkertje gaat de boeken in als de oudste telescoop uit Nederland