meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
Buiten de groep doet pijn ! (afl. De Kennis Van NU)
(Advertentie)

Als je wordt bedreigd/mishandeld, je rechten ontnomen dan heet dat schending van de mensenrechten. Op school heet dat gewoon pesten.

Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
is het klikken of moet je het juist wél zeggen

Soms is het lastig om te weten of je het wél aan je ouders/de leerkracht/juf moet vertellen of niet.

 

Houd de volgende regels ongeveer aan :

 • als je denkt dat iemand pijn lijdt of dat er iets ernstigs gebeurt, MOET JE HET ZEGGEN !
 • wanneer iemand een regel overtreedt, zonder dat er echt gevaar voor een persoon of ernstige beschadiging aan een gebouw is, kun je het misschien achterwege laten. Dan kan het als klikken worden beschouwd.
 • Soms is het erg moeilijk te beslissen. Kies dan voor het toch "zeggen", maar doe het onopvallend. Je ouders/leerkracht zorgt er wel voor dat hij/zij er goed mee omgaat !

 

(Advertentie)

Zoek 4 voorbeelden van pesten in kranten,tijdschriften en op internet. Knip en print de voorbeelden uit.

Plak elk voorbeeld apart op een vel papier. Je hebt dus 4 vellen papier met voorbeelden. Je gaat met elk voorbeeld aan het werk. Je zoekt antwoord op de volgende vragen:

 • wie is de pester ?
 • wie wordt er gepest ?
 • waarmee wordt er gepest ?
 • hoe zou jij reageren als jij het in jouw buurt was gebeurd ?

Zoek zoveel mogelijk materiaal dat gaat over pesten (boeken, artikelen op internet, artikelen in jeugdbladen) en stel die duidelijk ten toon in de klas (op school)

Wanneer er goed over plagen en pesten is gesproken, maak dan een "anti-pestcontract" en vraag de kinderen die te ondertekenen.

(persoonlijk dwing ik ze niet, maar vraag wel waarom ze het eventueel niet gedaan hebben. Een voorbeeld hiervan is dat mijn leerling wél wilde ondertekenen voor "op school", maar wilde niet voor "buiten school")

Deze bladzijde gaat op termijn verhuizen naar een andere yurlssite. Daar staan nu al wel een stelletje filmpjes, die niet hier te vinden zijn. Ga voor deze filmpjes naar

 • pesten door lafaards wordt gedaan
 • pesters vaak heel zielig zijn
 • zij dat proberen te verbergen door te pesten
 • ze vaak een minderwaardigheidscomplex hebben
 • zij het vaak thuis slecht hebben
 • zij vaak ZELF het slachtoffer van pesterijen zijn
 • zij denken dat, door een ander te pesten, zij beter zijn dan die ander
 • je eigenlijk medelijden met ze moet hebben
 • je dat ze misschien maar moet zeggen
 • dat wel eens heel goede resultaten kan opleveren
 • pesters proberen een reactie uit te lokken (boos worden, huilen, weglopen e.d.)
 • je moet proberen pesters te negeren 
 • het wel heel lastig is wanneer je gepest wordt
 • jongens vaker lichamelijk pesten (schoppen, slaan, dreigen met geweld e.d)
 • meisjes vaker geestelijk pesten door negeren, roddelen, uitsluiten (je mag niet meedoen)
 • schelden door jongens en meisjes wordt gedaan
 • je het best met je ouders of meester/juf over kunt praten
 • dat wel heel belangrijk is !!

Wat zijn LOVERBOYS ?

 • loverboys zijn jongens (vaak niet van origine Nederlands), die misbruik maken van (jonge) meisjes.
 • Ze doen dit door, tegenwoordig ook vaak on-line, zich allerliefst voor te doen
 • vaak gaat dit d.m.v. veel cadeautjes e.d.
 • maar na verloop van tijd gaan ze dingen terugvragen of zelfs eisen
 • zoals bijvoorbeeld geld, of geld voor (telefoon)abonnementen
 • wanneer je merkt dat je (veel) meer gééft dan terug krijgt, moet je daar met je ouders of leerkracht over praten !!!
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

WAT IS HET VERSCHIL ??

 

 • plagen : iedereen vindt het grappig
 • pesten : slechts één partij vindt het leuk, de ander niet

 

 • plagen : mag doorgaan tot één van de partijen zegt dat het moet stoppen
 • pesten :  gaat door nadat aangegeven is dat er gestopt moet worden

 

 • plagen :  beide partijen zijn gelijkwaardig
 • pesten : de ene partij is de baas over de andere partij

 

 • plagen :  is af en toe
 • pesten:  steeds opnieuw

 

 

 • pesten gebeurt soms alleen, maar meestal met een groepje kinderen.
 • voorbeelden van pesten zijn: slaan, schoppen, duwen, spugen, nare dingen zeggen of doen alsof iemand niet bestaat (negeren). En dat gebeurt dus regelmatig
 • bovenstaande kan ook éénmalig zijn, dan is het een vorm van ruzie

 

 

Kinderen en tieners die veel pesten, blijken vaak ook slecht in het maken van vrienden en hebben een moeilijke band met hun ouders.
Klinkt allemaal logisch. Tot nu toe worden de bullebakken alleen op hun pestgedrag aangepakt. Maar vaak blijken zij ook problemen te hebben met agressie en de juiste normen en waarden. Hierdoor botsen zij vaak met hun ouders. Ze hebben veel ruzie met vrienden en voelen zich verbonden met andere pestkoppen

Hun pestgedrag maakt dat ze geen diepgaande, emotionele relaties kunnen aangaan of verkleint hun kans later op een succesvolle carrière.
Meisjes die pesten zijn jaloers, voelen zich beter dan anderen, kunnen slecht hun impulsen controleren en zijn allesbehalve empathisch. Pesters willen aanvaard worden, erbij horen en vooral controle uitvoeren.