meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
ons staatshoofd : koningin Beatrix
(Advertentie)

Wanneer je hier niet kunt vinden wat je zoekt, kun je ook eens kijken bij

 "mens en maatschappij"

(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

de RECHTSPRAAK heeft een eigen yurlspagina gekregen. Klik op de link !

Voor ALLE DUIDELIJKHEID :

iemand is pas de DADER van een misdrijf wanneer hij/zij  SCHULDIG bevonden is door een bevoegde instantie. In de maatschappij is dat DE RECHTER.

Tot die tijd is hij/zij een VERDACHTE/ de hoofdVERDACHTE 

Hoe vreemd het ook klinkt : een schuldbekentenis houdt niet automatisch in dat de verdachte ook de dader is !!

Er zijn redenen dat mensen schuld bekennen zonder dat ze het ook gedaan hebben.

 

Zo is er het voorbeeld van een vrouw in Amerika, die

in 2010 schuld bekende voor een misdrijf, om in de gevangenis te komen, waar zij voor ziekte verzekerd was, terwijl ze dat, doordat ze al langer werkloos was, in het dagelijks leven niet was !