meester Henk
 
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
Kinderen geven zelf aan wat zij nodig hebben
(Advertentie)
Vakantieboek
Gratis vakantieboek met puzzels, mooie kleurplaten en spelletjes.
(Advertentie)
Hoogbegaafd zijn is leuk - een site voor en door ....
plusklas adviesbureau hoogbegaafdheid pluspunt
EXHEM 1 seminar hoogbegaafdheid in de praktijk
EXHEM 2 seminar hoogbegaafdheid in de praktijk
EXHEM 3 seminar hoogbegaafdheid in de praktijk
(Advertentie)
Werkboekjes Weer naar school
Werkboekjes en tips voor het nieuwe schooljaar.

De succesvolle leerling

perfectionistisch

goede prestaties

zoek bevestiging van de leerkracht

vermijdt risico

accepterend en conformerend

afhankelijk

 

De uitdagende leerling

 corrigeert de leerkracht

stelt regels ter discussie

is eerlijk en direct

grote stemmingswisselingen

vertoont inconsistente werkwijzen

slechte zelfcontrole

creatief

voorkeur voor activiteit en discussie

komt op voor eigen opvattingen

competitief

 

De onderduikende leerling

 ontkent begaafdheid

doet niet mee in programma's voor meer begaafde leerlingen

vermijdt uitdaging

zoekt sociale acceptatie

wisselt in vriendschappen

 

De drop-out

 neemt onregelmatig deel aan onderwijs

maakt taken niet af

zoekt buitenschoolse uitdaging

verwaarloost zichzelf

isoleert zichzelf

creatief

bekritiseert zichzelf en anderen

werkt inconsistent

verstoort, reageert af

presteert gemiddeld of minder

defensief

 

De leerling met leer- en/of gedragsproblemen

 werkt inconsistent

presteert gemiddeld of minder

verstoort, reageert af

 

De zelfstandige leerling

 goede sociale vaardigheden

werkt zelfstandig

ontwikkelt eigen doelen

doet mee

werkt zonder bevestiging

werkt enthousiast voor passies

creatief

komt op voor eigen opvattingen

neemt risico

 

 

 

 

verschil pienter kind en hoogbegaafd kind