Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk
  Bezoekers:
 •  

  -scoop/-scopie - zien

  -graaf/-grafie` - schrijven

  -loog/logie - iemand die veel verstand heeft van .......

  -noom/nomie - de kunde van ........

  -mobiel   - bewegen/beweging

  -loos -zonder

  -(i)tis - ontsteking

   

   

   

   

 • vaak gebruikte voorvoegsels en hun betekenis

  bio(s)-  - leven

  aqua- -water

  terra- -land/aarde

  via- -weg

  auto- - (uit zich)"zelf"

  her- - opnieuw

  tele- - (van) ver

  cardio-  - het hart betreffend 

   

  mono- - één

  duo/bi- - twee

  tri- - drie

  kwart- - (een) vier(de)

  quint(o) - vijf

  sext- - zes

  sept- - zeven

  oct- - acht


  archeo - oudheid

  paleonto- - (uit de) prehistorie

  chrono-  - de tijd betreffend 

   

  pré/pro- - voor

  anti - tegen


  nano een miljardse

  micro- een miljoenste

  milli-  - een duizendste

  centi- - een honderdste

  deci- - een tiende

  deca- - tien

  hecto- - honderd

  kilo- - duizend

  mega- - miljoen

  giga- - miljard

  tera-  - biljoen

   

   

   

© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls