meester Henk
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Buiten de groep doet pijn ! (afl. De Kennis Van NU)
@meesterhenkvink 2016
@meesterhenkvink 2016
via @meesterhenkvink 2016
Nieuw (verbeterd) model 21e eeuwse vaardigheden
via @meesterhenkvink 2016
De nieuwe CAO (2015) en andere zaken rondom het onderwijs
via @meesterhenkvink 2015
Zal jouw baan door een robot overgenomen worden ?
Find out the likelihood that your job will become automated in the next two decades

via @meesterhenkvink 2015
Vindplaats voor Ralfiteksten, te gebruiken bij de RALFI leesmethode.
Interactieve mindmap Handelings Gericht Werken
Handelingsgericht werken : HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zo
Managers hebben gemiddeld een IQ van 107
Tussen 0 en 0,5 meter is het intieme domein en méér.
In het onderwijs maak je veel gebruik van bronnen als boeken, video's of artikelen. Via deze site helpen we je zorgvuldig met het werk van de makers om te gaan.
de matige kwaliteit van het onderwijs ligt aan ...
Schoolvakanties 2015. Overzicht schoolvakanties basisonderwijs en voortgezet onderwijs schoolvakanties 2015 voor de regio's Noord, Midden en Zuid Nederland.

Ik moet mijn mensen volgen, want ik ben hun leider. (Ghandi)

Online weektaak programma om weekplanningen en gedifferentieerde weektaken te maken voor het basisonderwijs
via @meesterhenkvink 2016
Klasseplan is een website waarmee je online eenvoudig weekkaarten en groepsplannen maakt.

We gaan hierbij uit van het werken op drie niveaus in een groep.

via @meesterhenkvink 2016

Geef bij het introduceren aan wat je lesdoel is. Bijvoorbeeld dat de moeten weten hoe mensen in de prehistorie leefden.

Laat vervolgens de kinderen in een kringgesprek zelf komen tot een manier waarop ze dit te weten kunnen komen. Het is dan aan hen of het in groepjes of alleen gaat, of het schrijven, tekenen of toneelspelen wordt. Stuur als leerkracht wel af en toe om te zorgen dat het lesdoel bereikt wordt.

Op deze manier krijgen de kinderen het gevoel dat de les van ze is. Dit werkt erg motiverend.

De volgende werkvormen heb ik ook bij diverse andere sites weggehaald.

Bijv. : http://talent.yurls.net

 

Met dank !

Als kinderen in tweetallen samenwerken laat dan één kind werken terwijl de ander coacht, deze kijkt mee, geeft tips en adviezen. Na ongeveer vijf minuten wissel je.

Om kinderen tot vragen of ideeën te laten komen is de placemat methode ideaal. De kinderen zitten in groepjes van 4. Midden op de tafel komt een A3 vel te liggen. Middenin het A3 vel wordt een rechthoek getekend die met de punten van de rechthoek met de punten van het blad is verbonden. Hierdoor ontstaan er 4 losse vakken met in het midden een vierkant vak. Je laat eerst de kinderen hun vragen/ideeen opschrijven in hun eigen vak (een vak buiten de middelste rechthoek) vervolgens leest men elkaars vragen om samen te komen tot een gezamenlijke vraag. Deze komt dan in het midden van het vel te staan. Vervolgens kunnen de groepjes dit klassikaal presenteren.

 

Deze werkvorm is te gebruiken bij:

 - Vragen maken over het thema (bij de start van het thema)

 - Een onderwerp vinden voor gezamelijk werk

 - Samen een oplossing zoeken voor problemen

 

Bij ons op school (vertaald door @Timgearz op mijn verzoek )
stel eens een goede vraag (thuis/school)
de rechter - gratis schoolboeken niet altijd voordelig
(Advertentie)
(Advertentie)
Stel doelen en werk ervoor (Dafne Schippers)
16 punten waaraan je een leerkracht herkent
Zit je in het onderwijs, ben je een meester of juf geweest of ken je een leraar, dan weet je dat al deze punten kloppen.
17 tips voor betere samenwerking met ouders
In juf magazine van januari 2015 een artikel over ouderbetrokkenheid op school. De experts uit dat artikel stelden voor juf een lijst op met zeventien tips voor een betere samenwerking met ouders.
Afdrukbaar op A4
taalverloedering (van Kooten en de Bie)