Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • meester Henk
  Bezoekers:
 • De moeilijkste spellingwoorden
 • Woordzoeker moeilijkste spellingwoorden
 • moeilijkste spellingwoorden puzzel
 • cito-trainer spelling
 • 7 Extra oefenstof
 • Moeilijke woorden
 • spelling getallen

  Spaties en streepjes | negentienhonderd

  Wanneer letters, wanneer cijfers?

  Getallen worden in zinnen vaak als tekst uitgeschreven. Het is gebruikelijk om de volgende getallen als tekst te schrijven:

  • 0 t/m 20
   nul, een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig
    
  • alle hele tientallen t/m 100
   tien, twintig, dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd
    
  • alle hele honderdtallen t/m 1000
   honderd, tweehonderd, driehonderd, vierhonderd, vijfhonderd, zeshonderd, zevenhonderd, achthonderd, negenhonderd, duizend
    
  • alle hele duizendtallen t/m 10.000
   duizend, tweeduizend, drieduizend, vierduizend, vijfduizend, zesduizend, zevenduizend, achtduizend, negenduizend, tienduizend
    
  • de ronde getallen 1000, 1.000.000, 1.000.000.000
   duizend, miljoen, miljard

  Andere getallen worden meestal in cijfers geschreven: 24, 312, enzovoort.

   

   

  Uitzonderingen

  Soms worden getallen uit bovenstaande groep toch in cijfers geschreven, zoals bij de exacte waarden in jaartallen, temperatuur, gewicht, geld, snelheid:

  • het jaar 2000,
  • 12 ºC,
  • 80 km/u,
  • 50,-.  

   

  Als in dezelfde zin al getallen in cijfers geschreven worden, staat het netter om alle getallen gelijk te behandelen:

  • Er doen 36 zwemmers en 15 hardlopers mee aan de sportdag.

   

  Soms wordt een groot getal helemaal in letters geschreven, bijvoorbeeld in officiële stukken van een notaris:

  • honderdtweeëndertigduizend vijfhonderdvijfenzeventig

   

  Soms worden getallen gedeeltelijk in cijfers geschreven:

  • 26 duizend mensen
  • 3,8 miljoen euro

  Rangtelwoorden (zoals eerste, tiende, zevenentwintigste) worden vaak ook gedeeltelijk in cijfers geschreven. Je schrijft het achtervoegsel -e, -de, -ste aan het getal vast, zonder apostrof en zonder koppelteken.

  • 27ste verjaardag
  • 25000ste bezoeker

  Getallen in combinatie met woorden die een eigen betekenis hebben, krijgen een koppelteken:

  • 36-urige werkweek
  • 90-jarig bestaan

  Verkleinwoorden van woorden die op een cijfer eindigen, krijgen een apostrof:

   

   

  Hoe schrijf je getallen in letters, wanneer gebruik je spaties?

  Je mag getallen ook helemaal als tekst uitschrijven. Het Groene Boekje zegt dat je dan alles aan elkaar vast moet schrijven, met een paar uitzonderingen:

  • Gebruik een spatie na het woord duizend.
   415.618 = vierhonderdvijftienduizend zeshonderdachttien
    
  • Schrijf de woorden miljoen, miljard enz. los:
   16.415.618 = zestien miljoen vierhonderdvijftienduizend zeshonderdachttien
    
  • Gebruik een trema waar dat nodig is om na "twee" of "drie" een e als aparte klank te markeren:
   322 = driehonderdtweeëntwintig

   

 • van Kooten en de Bie over spelling
 • van Kooten en de Bie over spelling
 • spaties en streepjes / jip-en-janneke taal

  Spaties en streepjes | jip-en-janneketaal

  Koppeltekens worden op verschillende manieren gebruikt.

   

  Gemeenschappelijk woorddeel weglaten

  Als je twee samengestelde woorden hebt met "en" of "of" ertussen en een deel van deze woorden is hetzelfde, kun je zo'n woorddeel vervangen door een streepje:

  • zon- en feestdagen (= zondagen en feestdagen)
  • maandagmiddag of -avond ( = maandagmiddag of maandagavond)

  Meer hierover op de pagina zon- en feestdagen.

   

   

  Vaste combinatie van woorden

  Als de combinatie van woorden in z'n geheel een begrip is, worden alle woorden met koppeltekens verbonden. Bijvoorbeeld "jip-en-janneketaal". Het is iets anders dan het geval hierboven, want het betekent niet "jiptaal en janneketaal". De volgende voorbeelden zijn verdeeld in twee groepen:

   

  Woorden die altijd op dezelfde manier in een groepje worden gebruikt om het laatste deel van het woord nader te omschrijven:

  • gooi-en-smijtwerk (een ruwe manier van werken)
  • hang-en-sluitwerk (een bepaald soort ijzerwerk)
  • hans-en-grietjehuis (een bepaald soort huis)
  • huis-aan-huisblad (blad dat aan elk huis bezorgd wordt)
  • jeu-de-boulesbaan (een bepaald soort speelbaan)
  • jip-en-janneketaal (een bepaald soort taalgebruik)
  • kat-en-muisspel (een bepaald soort spel)
  • kip-of-eivraag (een bepaald soort vraag)
  • lach-of-ik-schietshow (een bepaald soort show)
  • mond-en-klauwzeer (een bepaald soort ziekte)

  • mond-op-mondbeademing (een bepaald soort beademing)
  • mond-tot-mondreclame (een bepaald soort reclame)
  • nek-aan-nekrace (een bepaald soort race)
  • normen-en-waardendebat (een bepaald soort debat)
  • ot-en-sienkleding (een bepaald soort kleding)
  • peper-en-zoutstel (een bepaald setje servies)
  • poep-en-pieshumor (een bepaald soort humor)

   

  Woorden die altijd op dezelfde manier in een groepje bij elkaar horen en samen een betekenis hebben:

  • boter-kaas-en-eieren
  • diefje-met-verlos
  • doe-het-zelver
  • een-twee-drie
  • fish-and-chips
  • haantje-de-voorste
  • haastje-repje
  • half-en-half
  • half-om-half
  • (het) heen-en-weer (krijgen)
  • hink-stap-sprong
  • huisje-boompje-beestje
  • jantje-van-leiden
  • jan-van-gent
  • jeu-de-boulen
  • kant-en-klaar
  • klip-en-klaar
  • koek-en-zopie
  • kop-van-jut (kermisattractie)
  • kruidje-roer-mij-niet
  • lul-de-behanger
  • mens-erger-je-niet
  • op-en-top
  • paard-en-wagen
  • pijl-en-boog
  • staakt-het-vuren
  • strijk-en-zet
  • tafeltje-dek-je
  • uit-en-ter-na
  • uit-en-te-na
  • up-to-date
  • voor-de-gek-houderij

   

  Uitzonderingen

  Geen streepjes, maar spaties in deze bijzondere gevallen:

  • spic en span
  • kop van Jut (zondebok, niet de kermisattractie)
  • pais en vree

   


© Copyright 2015 Yurls.net Adverteren Contact Disclaimer Naar top RSS RSS
 
Add to Yurls